Preguntas sobre ejemplos de oraciones con, y la definición y uso de "Cho"

El significado de "Cho" en varias frases y oraciones

Q: ¿Qué significa Hãy chỉ cho tôi từ "characteristic"?
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta
Q: ¿Qué significa hãy cho tôi biết cách người anh mời nhau đi ăn ?
A: Please tell me how you invite each other to eat. If it is a friend I would say "Do you fancy coming over for a meal?"
Q: ¿Qué significa Nếu có thể hãy cho tôi một niềm tin?
A: I want to job
Q: ¿Qué significa đóng góp cho tập thể?
A: “ contribute to community “

Ejemplos de oración usando "Cho"

Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con hãy chỉ tôi đặt ví dụ cho từ most .
A: Most people in my school are tall.
Most of my clothes are black.
Most women prefer to cook than clean.
Mostly boys play games at my work.
Most of the time, I like to eat.
Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con cách bạn nói : tôi không biết , bạn có thể chỉ cho mình được không “ trong tiếng anh nhiw thế nào.
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta
Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con bạn có thể chỉ cho tôi cách phát âm câu What's the matter?? .
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta
Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con hãy chỉ cho tôi học từ vựng với.
A: please tell me how to learn new vocabulary properly.

Palabras similares a "Cho" y sus diferencias

Q: ¿Cuál es la diferencia entre Can I y I can tôi không biết dùng như thế nào cho đúng ?
A: Can I ... is a question.
For example: Can I have a glass of water?

I can ... is a statement (about what you can do).
For example: I can play piano.

Traducciones de "Cho"

Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? tất cả các phòng sẽ kết nối bằng một bộ phận điều khển . chúng sẽ chịu trách nhiệm giám sát cho tất cả các hoạt động trong nhà . ví dụ như " nhiệt độ phòng", " âm thanh", " an ninh" hay " lịch trình của từng thành viên trong nhà"
A: All rooms will be connected by one control system. It'll be responsible for monitoring all activities at home. Example: temperature, sound, security, or schedule of members.
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? làm ơn cho tôi đi nhờ xíu
A: Please let me go.
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? tôi có thể giúp gì được cho bạn?
A: Can I help u?
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? Bạn có thể chỉ đường cho tôi được không?
A: Can you show me the way ?
Please show me the way
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? "Cho tôi gửi cuốn sách nayg cho anh ấy"
A: Let me send this book to him.

Otras preguntas sobre "Cho"

Q: Hãy chỉ cho tôi cách nói tiếng anh giỏi
A: em có thể thử nghe 'Pet' và 'Cat trên youtube, hoàn toàn miễn phí và giúp em trau dồi thêm kĩ năng nghe nữa
Q: ¿Esto suena natural? hãy cho tôi lời khuyên từ giọng nói
A: phát âm chưa đúng
Q: Por favor, muéstrame cómo pronunciar hãy chỉ cho tôi cách học tốt tiếng anh.
please ! .
A: Để tăng vốn từ, mình chia sẻ với bạn ứng dụng học từ Vựng Flashcard tiếng Anh kèm hình ảnh rất hay. Có kèm cả phát âm Anh-Anh (Cambridge) và Anh-Mỹ (Oxford). Nếu bạn dùng Android thì tải về dùng thử nhé: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.datnguyenbinh.magicflashcard
Q: cho tôi hỏi sắp xếp câu này đúng chưa? " What are you going to when are you go on holiday?
A: Thật ra sắp xếp câu chả có cách gì, cái chính là bạn phải thuộc cấu trúc câu đã (Chủ ngữ + Vị ngữ + Tân ngữ). Các từ như should, can, would,...... là modal verb như bạn vừa hỏi trên. Nó luôn đứng trước động từ chính và động từ chính đứng sau luôn ở dạng nguyên thể ( Vd : They should clean the car). Về cấu trúc các thì thì bạn thuộc đã, rồi học sâu hơn bạn thêm mắm them muối vào là ok.
Nó chả có bí quyết gì, chỉ cần bạn nhớ và áp dụng đúng thì bạn sẽ được điểm cao.
( Mà điểm quan trọng gì, nhưng nó vẫn sẽ đánh giá quá trình học tập của bạn đó. Good luck !)
Q: Por favor, muéstrame cómo pronunciar Hãy chỉ cho tôi cách phát âm chữ ngựa vằn trong tiếng Anh thật chuẩn .
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta

Significados y uso de palabras y frases similares

cho

HiNative es una plataforma para que los usuarios intercambien su conocimiento sobre distintos idiomas y culturas.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions