Preguntas sobre ejemplos de oraciones con, y la definición y uso de "Giao"

El significado de "Giao" en varias frases y oraciones

Q: ¿Qué significa Phương tiện giao thông
?
Q: ¿Qué significa tôi muốn giao tiếp bằng tiếng anh tốt?
A: I want to communicate in English well

Ejemplos de oración usando "Giao"

Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con các bạn có biết phần mền nào hoặc cách nào giúp giao tiếp tiếng anh tốt không. .
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta
Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con Hãy chỉ giúp tôi một vài câu giao tiếp thông thường với.
A: Please just help me with some words for everyday conversation
Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con những câu hỏi giao tiếp thường hay gặp nhất.
A: You can download some apps on App store as "English conversation"
Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con cần 1 bạn giúp học giao tiếp tiếng anh giao tiếp.Help me!!.
A: Mình thì vẫn đang còn học tiếng Anh, nhưng nếu bạn có gì thắc mắc mà mình biết thì mình có thể giúp bạn.
Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con giao tiếp.
A: Hello friend

Traducciones de "Giao"

Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? Tôi rất muốn giao tiếp thành thạo tiếng anh
A: I really want to communicate in English fluently
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? tôi không giỏi giao tiếp bằng tiếng anh
A: "I don't speak English very well"
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? tôi muốn giao tiếp tốt
A: I want to communicate well.
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? tắc nghẽn giao thông
A: Traffic jam, I guess
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? "luật giao thông"
A: luật giao thông = traffic laws

Otras preguntas sobre "Giao"

Q: Mình muốn lập 1 nhóm nói chuyện giao lưu văn hoá bằng tiếng anh
A:
Tôi không có nhóm nhưng bạn luôn có thể tham gia cùng tôi nếu bạn thích gregpetridis0504@gmail.com
Q: ¿Esto suena natural? Làm thế nào để giao tiếp tiếng anh giỏi như các bạn?
A: this is vietnamese :(
Q: giao tiếp
A: communication
Q: Ai có thể giúp tôi giao tiếp tiếng anh không?. Chúng ta có thể nhắn tin với nhau
Q: ¿Esto suena natural? Tôi muốn học hỏi thêm về cách giao tiếp với khách hàng trong nhà hàng. Nghe có tự nhiên không?
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta

Significados y uso de palabras y frases similares

giao

HiNative es una plataforma para que los usuarios intercambien su conocimiento sobre distintos idiomas y culturas. No podemos garantizar que cada respuesta sea 100% certera.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions