Preguntas sobre ejemplos de oraciones con, y la definición y uso de "Moja"

Traducciones de "Moja"

Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (UK)? Moja bateria w telefonie się rozładowała, więc do niej nie zadzwoniłem.
A: my phone battery was dead, so i didn't call her
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (UK)? "Moja krivica"
A: my fault?
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (UK)? Moja rodzin jest najlepsza
A: My family is the best
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (UK)? Moja przesyłka jeszcze nie doszła.
A: My parcel is not there yet - jeśli nie doszła jeszcze do kogoś
I haven't gotten my parcel yet - Jeszcze nie dostałam mojej paczki
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? Moja siostra pisze egzamin
A: Jeśli dzieje się to w tym momencie, należy użyć czasu present continuous, więc: My sister is writing an exam.
;)

Otras preguntas sobre "Moja"

Q: Moja koleżanka z Anglii zawsze na końcu każdej wiadomości pisze „X” co to znaczy?
A: Niech ona Ci powie. Do mnie nikt z Anglii w taki sposób nie pisze. W tym przypadku koleżanka będzie wiedziała najlepiej co to znaczy.

Significados y uso de palabras y frases similares

Nuevas palabras

moja

HiNative es una plataforma para que los usuarios intercambien su conocimiento sobre distintos idiomas y culturas.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions