Preguntas sobre ejemplos de oraciones con, y la definición y uso de "Paano"

Traducciones de "Paano"

Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? Paano mo ito sabihin?
A: What do you want me to translate? Ano po ang gusto mong i-translate ko?
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? Paano tayo mabubuhay ng normal sa mundo kung mei mga taong nabubuhay sa diskrimasyon , panghuhusga ng ibang mga tao tumitingin ng bawat kamalian ng bawat isa wag tayo mag feeling magmalinis kung lahat naman tyo ay makasalanan Godbless po sa inyong lahat
A: In English it reads: How can we live normally in the world if people living in discrimination, judging other people look at each other's faults if we do not feel clean when we are all sinners Godbless to all of you

You would say it like this in English: How can we live normal lives in the world if people are living with discrimination? Judging and looking at each other's faults when we don't feel clean (walang kasalanan) as we are all sinners. God bless to all of you.
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? Paano kita mamahalin
A: how will i love you
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? Paano sabihin ang mahal kita sa salitang English
A: I love you

Otras preguntas sobre "Paano"

Q: Paano sabihin ang “pamahiin “
A: Superstition
Q: Paano sabihin sa English ang "Nilalayo sila sa kapahamahakan"
A: "keeping them away from danger"

Significados y uso de palabras y frases similares

Nuevas palabras

paano

HiNative es una plataforma para que los usuarios intercambien su conocimiento sobre distintos idiomas y culturas.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions