Preguntas sobre ejemplos de oraciones con, y la definición y uso de "Trong"

El significado de "Trong" en varias frases y oraciones

Q: ¿Qué significa trong khi đang nấu ăn, tôi bị bỏng?
A: I got burned while cooking.
Q: ¿Qué significa "Fantastic" có nghĩa là gì? tôi đoạn hội thoại có câu "You look fantastic" có nghĩa là trông bạn thật tuyệt. Nhưng trong từ điển tôi đọc "fantastic" có nghĩa là lập dị, kì quái. help me!!!!?
A: fantastic means great : weird is not the meaning of fantastic
Q: ¿Qué significa “Beaten track” trong go off the beaten track nghĩa là gì ạ??
A: Do something different, or go in a different direction. The beaten track is a path most people take, so when you go off the beaten track, you are not doing what the others are doing
Q: ¿Qué significa Nói dối có nghĩa là gì trong tiếng anh?
A: Lie means to be dishonest
Or to lie down is the present form of lay.
Q: ¿Qué significa I hate you có nghĩa trong English (US)? ?
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta

Ejemplos de oración usando "Trong"

Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con Bây giờ trong lòng em rất nhớ anh .
A: I really miss you right now . Every single moment I miss you!
Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con báo thức trong tiếng hàn là gì .
A: 포함된 예시 문장을 보여주세요. 가능한 한 일상적으로 쓰는 표현을 많이 제시해주세요


Please show me example sentences with
Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con cách giới thiệu bản thân trong tiếng anh là gì.
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta
Q: Por favor muéstrame oraciones como ejemplos con tôi đang buồn và mất phương hướng trong cuộc sống.
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta

Traducciones de "Trong"

Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? ai đang trốn trong quả trứng này thế nhỉ?
A: Come on là đi nào nhé
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? “xịn” trong tiếng anh như thế nào vậy ạ ?
A: Hình như ko có, có thể nói really good hay the best cũng được
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? tôi gặp khó khăn trong việc học các thì căn bản của tiếng anh
A: I have difficulties in learning basic tenses in English
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? bạn làm nghề gì vậy trong tiếng anh
A: What is your job now?
Q: ¿Cómo dices esto en Inglés (US)? tình bạn là thứ quý giá trong cuộc sống của chúng ta vì vậy chúng ta cần biết trân trọng nó
A: Friendship is a value of our life. So that, we need to know how to respect it

Otras preguntas sobre "Trong"

Q: Gona/wana:nghĩa là gì và cách dùng 2 từ này trong trường hợp nào
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta
Q: ¿Esto suena natural? tôi ước tôi sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai.
A: tương lai không xác định được khi nào nên nhớ thêm the vào trước future nhé
Q: Por favor, muéstrame cómo pronunciar trong tương lai tôi muốn trở thành kế toán viên .
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta
Q: từ " tươi mới " trong tiếng anh là gì vậy ạ
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta
Q: How do say " Tôi sẽ trở thành thông dịch viên trong tương lai"
A: Revisa la pregunta para ver la respuesta

Significados y uso de palabras y frases similares

trong

HiNative es una plataforma para que los usuarios intercambien su conocimiento sobre distintos idiomas y culturas.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions