Question
Actualizado en
8 nov 2018

  • Vietnamita
  • Inglés (US)
  • Español (España)
Pregunta de Inglés (US)

¿Qué significa dumb ?

[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
¿Qué significa dumb?
Preguntas similares
Preguntas similares
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question