Question
Actualizado en
28 ene 2019

  • Inglés (US)
  • Árabe
  • Turco
  • Español (México)
  • Francés (Francia)
Pregunta de Español (México)

which one is correct?2

Respuestas
Lee más comentarios

  • Español (México)
  • Inglés (US) Casi fluido
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Preguntas similares
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question