Question
Actualizado en
6 nov 2016

 • Filipino
 • Inglés (UK)
 • Francés (Francia)
 • Español (España)
Pregunta de Filipino

What's the other English translation for "nanghihinayang" aside from "regretting"?
For example
1. "Nanghihinayang akong gumastos, masyadong mahal ang bilihin."
.2."Nanghihinayang ako sa Pasig River hindi na malinis gaya ng dati."
3. "Nakakapanghinayang naman hindi ko siya naabutan."

Respuestas
Lee más comentarios

 • Inglés (US)
 • Filipino

 • Filipino

 • Inglés (US)
 • Filipino

 • Filipino
Usuario eliminado

 • Filipino

 • Inglés (US)
 • Filipino

 • Inglés (US)
 • Filipino
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
What's the other English translation for "nanghihinayang" aside from "regretting"?
For example
 1. "Nanghihinayang akong gumastos, masyadong mahal ang bilihin." 
.2."Nanghihinayang ako sa Pasig River hindi na malinis gaya ng dati."
3. "Nakakapanghinayang naman hindi ko siya naabutan."
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question