Question
Actualizado en
1 jul 2019

 • Chino tradicional (Taiwan)
 • Inglés (US)
 • Japonés
 • Vietnamita
Pregunta de Vietnamita

"Suy cho cùng, khung trời nào mà chẳng có bão giông. Chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không… Cuộc sống giống như một cơn mưa rào. Không có ô thì hãy cố gắng chạy.."
這什麼意思🤔

Respuestas
Lee más comentarios

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita
 • Chino simplificado Casi fluido
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
"Suy cho cùng, khung trời nào mà chẳng có bão giông. Chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không… Cuộc sống giống như một cơn mưa rào. Không có ô thì hãy cố gắng chạy.."
這什麼意思🤔
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question