Question
Actualizado en
21 ene 2021

  • Ruso
  • Ucraniano
  • Inglés (UK)
  • Francés (Francia)
Pregunta de Inglés (UK)

¿Cómo dices esto en Inglés (UK)? Назначение предоплаты (это из документа)

[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
Preguntas similares
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question