Question
Actualizado en
21 may 2021

  • Filipino
  • Inglés (US)
Pregunta de Inglés (US)

¿Qué significa Sa mundong mapanghusga mapangmata at mapanuri dapat hindi ka basta basta nagpapaapekto sa mga paninirang puri,
Lalong lalo na kung galing lamang sa mga mahihinang puri.

Anyone can translate this in english pls
?

Respuestas
Lee más comentarios

  • Inglés (US)
  • Francés (Canada)

  • Filipino
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
¿Qué significa Sa mundong mapanghusga mapangmata at mapanuri dapat hindi ka basta basta nagpapaapekto sa mga paninirang puri, 
Lalong lalo na kung galing lamang sa mga mahihinang puri.

Anyone can translate this in english pls?
Preguntas similares
Preguntas similares
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question