Question
Actualizado en
24 nov 2022

  • Japonés
  • Inglés (US)
  • Vietnamita
Pregunta cerrada
Pregunta de Vietnamita

hôm nay tôi đã học ngữ pháp: động từ + đi + động từ + lại
Ví dụ: tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu gì cả.
Nghe nói là đây là văn nói.
Bây giờ tôi muốn hỏi là các bạn có hay nói cách nói này trong cuộc sống không ạ?

Respuestas
Share this question
Lee más comentarios

  • Vietnamita
  • Inglés (US) Casi fluido

  • Japonés
[News] Hey you! The one learning a language!

Share this question
hôm nay tôi đã học ngữ pháp: động từ + đi + động từ + lại
Ví dụ: tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu gì cả. 
Nghe nói là đây là văn nói. 
Bây giờ tôi muốn hỏi là các bạn có hay nói cách nói này trong cuộc sống không ạ?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question